صوت موسیقی یا نت ، صوتی است که از ارتفاعهای منظم تشکیل شده است و اثر خوشایندی بر گوش انسان دارد.
صوتی را که می شنویم به خصوصیتهای گوش و ساز و کار شنوایی و نیز ویژگی های فیزیکی صوت بستگی داد. صوتی را که انسان با دستگاه شنوایی خود درک می کند، بر حسب سه مشخصه بلندی ، ارتفاع و طنین بیان می کنند.
● تار مرتعش
هنگامی که یک تار را مرتعش می کنیم، تنها هماهنگ اول آن ایجاد نمی شود. بلکه هماهنگهای دیگر آن نیز بوجود می آیند. از برهمنهش این هماهنگها یک موج مرکب ایجاد می شود. آنچه ما پس از مرتعش کردن یک تار می شنویم، از این موج مرکب ایجاد می شود. اگر موج صوتی حاصل از پیانو و ویولون را با هم مقایسه کنیم و در هر دو مورد فرکانس صوت اصلی ۴۴۰ باشد، تعداد و دامنه هماهنگهایی که در ساختن این موج مرکب سهیم هستند، متفاوت خواهد بود. در نتیجه اگر شکل موج مرکب حاصل را رسم کنیم باهم فرق خواهند داشت.


● مشخصه های صوت
▪ طنین
طنین صوت به شکل موج مرکب بستگی دارد. یعنی طنین به نوع ، تعداد و دامنه های هماهنگهایی که ایجاد شده اند، وابسته است.
▪ ارتفاع
ارتفاع صوت با فرکانس موج اصلی که موج مرکب از آن ساخته می شود، تعیین می شود.
▪ بلندی
بلندی صوت به شدت صوت و خصوصیتهای شنونده بستگی داد.
● توصیف صوت موسیقی
▪ فاصله موسیقی
نسبت فرکانس دو نت را فاصله موسیقی می نامند. تجربه نشان داده است که هر فاصله ای برای انسان خوشایند نیست. به همین خاطر صوت موسیقی از سایر اصوات متمایز می گردد. لازم به ذکر است که این احساس خوشایند نسبت به صوت موسیقی فقط مختص انسان نیست، بلکه سایر موجودات زنده نیز نسبت به آن حساسیت نشان می دهند. بگونه ای که اثرات صوت موسیقی بر اعمال موجودات زنده در بسیاری از مسائل تجربی مشاهده شده است.
▪ گام موسیقی
گام موسیقی مجموعه ای از چند نت است که فاصله آنها برای گوش خوشایند است. گامهای متفاوتی در موسیقی وجود دارد.
ـ گام طبیعی :
گام طبیعی از هشت نت do۲ , re , mi , fa , sol , la , si , do۲ تشکیل شده است که فاصله آنها از یک نت مبنا (do۲) که کمترین فرکانس را دارد به صورت زیر است.
۱) (Si) نسبت به (do۱) مثل ۱۵ به ۱۸ است.
۲) (la) نسبت به (do۱) مثل ۵ به ۳ است.
۳) (Sol) نسبت به (do۱) مثل ۳ به ۲ است.
۴) (fa) نسبت به (do۱) مثل ۴ به ۳ است.
۵) (mi) نسبت به (do۱) مثل ۵ به ۴ است.
۶) (re) نسبت به do۱ مثل ۵ به ۴ است.
۷) (do۲) نسبت به (do۱) برابر ۲ است.
فرکانس do۲ دو برابر فرکانس do۱ است و اکتاو do۱ نامیده می شود. اگر do۲ را نت مبنا بگیریم، با رعایت فاصله فوق می توانیم گام دوم را بسازیم. به همین ترتیب می توان بر مبنای do۳ که اکتاو do۲ است، گام سوم را ساخت و به همین ترتیب ادامه داد.

فرهاد محمودوند
واکنش

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مخبرالدوله  |  آرشیو نظرات

خلا چیست ؟


محفظه ای كه محتوی هیچ جسم مادی حتی هوا نباشد خلا نامیده می شود. به عقیده ی دانشمندان چنین چیزی نمی تواند وجود داشته باشد. زیرا هر قدر برای ایجاد خلا كوشش شود باز هم یك مولكول گاز یا ذره ای بسیار ریز غبار را می توان در آن پیدا كرد. پس هر چند كه امكان خلا كامل وجود ندارد مفهوم فیزیكی آن عبارت از محلی است كه فاقد هوا غبار و یا هر ذره مادی دیگری و خیلی رقیق باشد.
عملا برای ایجاد خلا در یك محفظه از تلمبه های مكنده استفاده می كنند. از این روش در موارد زیاد مخصوصا در صنایع غذایی استفاده كامل می برند. بین وسایل خانگی كه در آن از خلا استفاده شده است. ترموس را می توان نام برد.
ترموس ظرف عایقی است كه اگر مایعات سرد یا گرم در آن ریخته شود در مدت یك شبانه روز و یا بیشتر در دمایی تقریبا ثابت نگه می دارد. قسمت اصلی ترموس یك ظرف شیشه ای دو لایه است كه هوای داخل آن را مكیده اند تا از هدایت گرما به وسیله هوا جلوگیری شود.
در لامپ تلویزیون نیز خلا ایجاد شده است. در مورد لامپ تلویزیون بد نیست بدانیم كه حجم آن از حد معینی نمی تواند تجاوز كند زیرا به هر میزان كه به مساحت لامپ افزوده شود به همان نسبت نیروی حاصله از فشار هوا نیز افزایش می یابد و امكان شكستن لامپ بیشتر می شود. دیگر اینكه بر خلاف تصور عده ای از مردم لامپ خلا تلویزیون اگر بشكند خرده شیشه های آن به اطراف پراكنده نخواهد شد و خطری متوجه ما نخواهد شد زیرا چون در لامپ خلا ایجاد شده است در صورت شكستن احتمالی لامپ قطعات آن تحت تاثیر فشار هوای محیط فقط به داخل خواهد ریخت.
   
    آموزش و پرورش استان خراسان
+ نوشته شده در  ساعت   توسط مخبرالدوله  |  آرشیو نظرات

چگونه مانند آلبرت اینشتین فکر کنیم؟

  
   
دو قرن تمام ، والا حضرت آیزاک نیوتن پادشاه بی رقیب و قدرت مند فیزیک بود. نظام نیوتنی حرف آخر را در مسائل بنیادی علم و تصویر نهایی جهان می زد.
به یک باره دلاوری دیوانه، بر پادشاه شورید . شوالیه آلبرت اینشتین با نظریه ی نسبیت اش پادشاه را از تخت سلطنت به زیر کشید.
این دیوانگی لازمه ی چرخش در تاریخ علم و نحوه ی تفکر انسان هاست. برای پیش برد علمِ نوین، ناگزیریم اندیشه های دیوانه کننده ای مطرح کنیم که از دیدگاه های سنتی کاملا گسسته باشند. اندیشه هایی معماگونه.
فقط یک نابغه می تواند جرات چنین دیوانگی ای را به دل راه دهد. انباشت ارقام و اطلاعات در مغز، دلیل بر نبوغ نیست. نابغه با دیوانگی اش، در شناخت پیشین دخالت می کند. و آلبرت اینشتین چنین دیوانه ای بود یا به عبارتی دیگر چنین نابغه ای . قبل از او گذر از مفاهیم نیوتنی به تصویری جدید از جهان هیچ گاه این چنین قاطع و معما گونه نبوده است. این گذار در واقع نه فقط تعمیم و تکمیل کاری بود که نیوتن شروع کرده بود، بلکه انقلابی نیز در علم به راه انداخت.
نظریه ای که باعث چنین گذاری شد، بر اساس معیارهای معینی ساخته شده است. اینشتین در یادداشت هاش از دو معیار در انتخاب و ارزیابی نظریه های علمی سخن می گوید، یکی تایید بیرونی است: انطباق نظریه و تناقض نداشتن آن با واقعیت های تجربی. البته این انتظاری بدیهی است اما برآوردن آن مسئله ی ظریفی است. چرا که گاه می توان فرض هایی اضافی را به شکل مصنوعی وارد کرد و نظریه را با تجربه منطبق ساخت در واقع نظریه را قبولاند . معیار دوم کمال درونی یا طبیعی بودن نظریه است. نظریه نباید از بین نظریات هم ارز خودش به شکل دل خواه انتخاب شود. نظریه ای بیش ترین کمال درونی را دارد که کم تر بر فرض های دل بخواهی مبتنی باشد. چنین نظریه ای برای تبیین ساختار جهان و ساختن تصویری از آن بر مبنای قوانین یک نواخت و جهان شمول مناسب تر است.
البته اینشتین معتقد است این حرف ها چندان دقیق نیستند و شاید هیچ گاه هم نتوان دقیق ترشان کرد. اما وقتی دانشمندان در باره ی کمال درونی یا تایید بیرونی یک نظریه سخن می گویند، گویی توافقی ضمنی بین شان وجود دارد.
اینشتین با آن قوه ی تشخیص چشم گیری که در مورد هم آهنگی یا به گفته ی خودش موسیقی مندیِ تفکرِ علمی داشت، به تاثیر زیبایی شناختی نظریه که آن را خاصیتی وابسته به کمال درونی می دانست اهمیت زیادی می داد. پوانکاره نیز از مفهوم ظرافت ریاضی سخن می گوید و آن را این طور تعریف می کند: « هرچه قضیه های بیش تری بتوان از کم ترین فرض ها استخراج کرد، ظرافتِ ساخته ی ریاضی بیش تر است. » اما نگاه این دو نفر به ارزش ظرافت و موسیقی مندیِ نظریه متفاوت است. به نظر پوانکاره ظرافت در اصل، معنایی ندارد و معیاری برای انتخاب یک نظریه نیست. ظرافت یک نظریه ثابت نمی کند که آن نظریه نگاه عمیق تری دارد. اما اینشتین می گوید ظرافت شاخصی از معتبر بودن نظریه و قطعیت عینی آن است.
اینشتین چنان به این اصل عقیده داشت که وقتی آزمایش ها نظریه ی نسبیت را تایید کردند چندان هیجان زده نشد. او اصلا نگران نتیجه ی کار نبود. به نظرش نسبیت آن قدر طبیعی و موسیقی مند بود که امکان نداشت اشتباه باشد.
جهان مجموعه ی واحدی از اشیا است و به همین دلیلِ ساده است که وقتی نظریه ای از کم ترین فرض ها نشآت بگیرد به واقعیت نزدیک تر می شود. نظریه وقتی فقط مبتنی بر چند اصل موضوعه ی مستقل باشد به وحدت واقعی جهان نزدیک تر می شود و به بهترین شیوه ی ممکن آن را باز می تاباند.
این وحدت، در همگن بودن فضا و زمان، در انتقال از نقطه ای به نقطه ی دیگر در فضا و از لحظه ای به لحظه ی دیگر در زمان ، دیده می شود. همین ناوردایی قوانین فیزیک است که به علت مستقل بودن از جابه جایی های جزئی و موقت ، نقطه ی شروع حرکت در راه دست یابی به نظریه ی نسبیت می شود. اینشتین با هدف رسیدن به بیش ترین کمال درونی در نظریه اش، سعی کرد رابطه هایی در بیان قوانین فیزیک پیدا کند که در جابه جایی های موقت و جزئی هم وردا بمانند. به بیانی عام ، طبق اصل نسبیت، قانون های طبیعت مستقل از حرکت انتقالی دست گاه های مرجع هستند.
● آغاز دیوانگی
اصل بنیادی نظریه نسبیت اینشتین این است: « سرعت نور در تمام دست گاه های مرجعی که نسبت به هم حرکت بی شتاب دارند، یک سان است.»
کجای این اصل دیوانه کننده است؟ این جا: دو شناگر از عرشه ی یک کشتی، درآب شیرجه می زنند. هردوشان سرعت یک سانی دارند . هرکدام به طرف یک انتهای کشتی شنا می کنند. بدیهی است شناگری که در خلاف جهت حرکت کشتی شنا می کند، زودتر از دیگری به انتهای کشتی می رسد. ولی طبق اصل جدید، شناگران هر دو با هم به دو انتهای کشتی می رسند. یعنی تندی آن ها نسبت به کشتی یک سان خواهد بود. نور این طور رفتار می کند. یعنی نسبت به جسم های مختلف که نسبت به هم حرکت می کنند ، سرعت واحدی دارد. حتی امروز هم بعد از صد سال به دشواری می توان تصور کرد که چیزی نسبت به دستگاه های متحرک نسبت به هم، سرعت واحد داشته باشد.
اما هر بیانی، هر قدر دیوانه وار به نظر برسد، حتما نباید باعث شگفتی و حیرت شود. در فرض هایی که اساس نظریه ی نسبیت را تشکیل می دهند، هیچ چیز دل بخواهی وجود ندارد. بر عکس، این فرض ها بر پایه ی استوار تجربی مبتنی اند. در واقع این خودِ حرکت است که با احساس های بدیهی ما در مشاهده ی رفتار جسم های فیزیکی تناقض دارد. دیوانه ی دوست داشتنی ِ ما این احساسِ بدیهی بودن را دور می ریزد.
در تصویر کلاسیک جهان، تمامی جسم ها در حرکت نسبی اند. مفهوم اتر پرکننده ی فضا، رخنه ای در چارچوب تصویر کلاسیک اولیه از جهان بود. نظریه ی نسبیت این چارچوب را مرمت کرد اما این مرمت به بهای نفی قانون بدیهی جمع سرعت ها بود.
اینشتین در نامه ای به موریس سولووینه ـ یکی از دوستان صمیمی اش در این باره چنین می نویسد: « بر خلاف این حقیقت معلوم بر اندیشمندان باستان که حرکت را فقط به طور نسبی می توان ادراک کرد، فیزیک، خود را بر مفهوم حرکت مطلق استوار ساخت. در مبحث نور فرض می شد که نوعی حرکت متفاوت با حرکت های دیگر، یعنی حرکت در اتر درخشان وجود دارد که حرکت تمام جسم ها را می توان به آن ارجاع داد. بدین ترتیب اتر درخشان مفهوم سکون مطلق بود. اگر واقعا اتر درخشان ساکنی وجود می داشت که کل فضا را پر کند، می شد حرکت را به آن ارجاع داد و برای حرکت معنای مطلق قائل شد. این مفهوم می توانست شالوده ی مکانیک باشد اما وقتی تمام تلاش ها برای تشخیص چنین حرکت ارجحی در اتر درخشان فرضی ناکام ماند، می بایست در مسئله تجدید نظر کرد. این کار به طور نظام یافته در نظریه نسبیت انجام گرفت. نظریه ی نسبیت فرض را بر وجود نداشتن حالت های ارجح حرکت در طبیعت می گذارد و استنتاج های چنین فرضی را تحلیل می کند. »
در واقع اینشتین قدم به قدم تصویر جدیدی از جهان بر پا کرد. کار او اساسا کار خلاقانه ای بود. جنبه ی نفی آمیز مسئله، یعنی تخریب تصویر قدیم، فقط این بود که اینشتین نشان داد تصویر قدیم در مقایسه با تصویر جدید، تقریب نادقیق تری به واقعیت فیزیکی داشته است. رابطه ی سلسله مراتبی نسبیت و مکانیک نیوتنی، این امکان را فراهم می کند که مکانیک نیوتنی را توضیح دهیم. به چه علت در سرعت های معمول مشاهده ی ما با مکانیک نیوتنی در تضاد قرار نمی گیرد؟ به همین ترتیب هر آزمایشی که اعتبار مکانیک نیوتنی را تایید کند، در عین حال تایید مکانیک اینشتین نیز هست.
● نتایج دیوانگی
وقتی آزمایش مایکلسون اصل وجود اتر جهانی را به خطر انداخت، لورنتس برای توضیح این نتیجه، فرضیه ای ساخت: تمام جسم های متحرک نسبت به اتر، در جهت حرکت منقبض می شوند. او فرض کرد که همه ی اجسام از بارهای الکتریکی اولیه ای تشکیل شده اندو حرکت نسبت به اتر، نیروهایی پدید می آورد که بارها را در جهت حرکت جمع می کنند. فرضیه ی انقباض بی آن که تاثیری بر مبانی مکانیک کلاسیک بگذارد نتیجه های آزمایش مایکلسون را توضیح می داد. اما با معیارهای اینشتین برای یک نظریه ی علمی جور در نمی آمد. با حقیقت های قابل مشاهده انطباق می یافت ولی طبیعی نبود. یعنی از کمال درونی برخوردار نبود. همین بزرگ ترین نقطه ضعف آن بود: مختص به خود بود و برای آثار قابل مشاهده ای که مویدش باشند، مبنایی نداشت.
تفاوت مهم کار لورنتس با اینشتین در این بود که نظریه ی نسبیت بر خلاف انقباض لورنتس یک استنتاج پدیده شناختی نبود. فرمول های لورنتس حاوی چیزی مثل یک نظریه ی فیزیکی نبودند که بتواند راه را برای ارائه ی تصویری نوین از جهان باز کند.
وقتی حقیقت جدید و بسیار معما گونه ای، یعنی ثبات سرعت نور در تداخل سنج مایکلسون، نوعی توضیح را ایجاب کرد، لورنتس اندیشه ای مطرح کرد که ضمن سازگاری با حقیقت های جدید و نیز حقیقت های معلومِ قدیم، به طور طبیعی و مستقیما از آن ها مشتق نشده بود. توضیح اینشتین از حقیقت جدید و معما گونه، بر بازنگری تصویر کلی جهان و تفسیری کاملا نو از زمان و مکان، و به طور خلاصه بر تفسیری عمیق تر، عام تر و مشخص تر از کلیت حقیقت های معلوم مبتنی بود. نظریه نسبیت انقباض لورنتس را از اساسی ترین و عام ترین مفهوم های علم و از تحلیل دقیق تر و صریح تر مفهوم های زمان و فضا استنتاج می کند. خود لورنتس در این باره می گوید: « دست آورد اینشتین این است که نخستین کسی است که اصل نسبیت را به مثابه یک قانون جهان شمول دقیق و صحیح فرمول بندی کرد.»
اندیشه ی اساسی اینشتین در واقع ضرورت تصدیق تجربی ساخته های منطقی است. هیچ مفهومی نمی تواند در سازگاری پیش از تجربی با واقعیت باشد بلکه باید به استنتاج هایی بینجامد که بتوان آن ها را با تجربه تصدیق کرد. حرکت مطلق را نمی توان این گونه تایید کرد. استنتاج های نظریه نسبیت از فرض های هوشمندانه ناشی نمی شوند بلکه به طور طبیعی از اصول عام پیروی می کنند.
اینشتین می نویسد هر مفهوم فقط به دلیل ارتباط روشن و آشکار خود با پدیده ها و نتیجتا با واقعیت فیزیکی، حقِ وجود دارد. در نظریه ی نسبیت مفهوم هایی چون هم زمانی مطلق، سرعت مطلق، شتاب مطلق، و جز آن نفی شده اند، چرا که هیچ ارتباط آشکاری با تجربه ندارند... لازم بود که هر مفهوم فیزیکی را طوری تعریف کرد که بتوان تصمیم اصولی گرفت که آیا با واقعیت سازگاراست یا نه. »
می توان گفت که بلوغ ذهنی بسیاری از کودکان و نوجوانان از جهتی تکرار تکامل تفکر انسان به طور کلی است: تفکرات عام درباره ی واقعیت فیزیکی با علایق پخته تر و مشخص تر دنبال می شوند. اینشتین این احساس نخستین نگاه به جهان را بدون این اعتقاد بالغانه تجربه کرد که گویا مسئله های اساسی جهان همگی حل شده اند. این احساس با کسب شناخت عمیق تر یا رشد علایق جدید خاموش نشد. اینشتین در مسئله های حرکت غور کرد و به اندیشه ای رسید که به کودکی بشر تعلق داشت: اندیشه ی باستانی نسبیت!

www.fizix.mihanblog.com