تالاب امیرکلایه، از اولین تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر،  درآستانه نابودی قراردارد.

برهان ریاضی،  مدرس محیط‌زیست وکارشناس تالاب‌ها،  ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی این زیست‌بوم ارزشمند به همشهری گفت: تالاب امیرکلایه به خاطر ویژگی های منحصر به فردش، 30 سال پیش به‌عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب شد.

این تالاب که درشمال لاهیجان قرارگرفته از اولین تالاب هایی است که در کنوانسیون بین المللی رامسربه ثبت رسیده است اما  به دلیل بی توجهی اکنون نشانی از ویژگی های یک تالاب بین‌المللی را ندارد.

به گفته این استاد دانشگاه،  آنچه باعث تخریب این تالاب شده خاکریزهای متعددی است که با هدف زیر کشت بردن اراضی اطراف آن ایجاد شده است؛ به‌طوری که درحال حاضر تقریبا تمامی اراضی اطراف آن زیر کشت برنج رفته است.

شالیزارهایی که همچنان به‌طور خزنده بر سطح آنها افزوده می شود. این در حالی است که پساب این شالیزارها به تالاب می ریزد وباعث سرعت رشد گیاهان آبزی وجلبک‌ها
می شود، روندی که پیامد آن مرگ زودرس این زیست‌بوم بی نظیر است.

ریاضی با اشاره به تنوع زیستی وگیاهی با ارزش امیرکلایه خاطر نشان می سازد: این تالاب رویشگاه گونه های خاصی ازجمله نوعی گیاه زینتی (Ranunculus lingua) از تیره آلاله است که امروز به دلیل تخریب های گسترده مجالی برای رشد وبالندگی آن وجود ندارد در عوض 4 الی 5 گونه گیاهی سراسراراضی تالاب را پوشانده و درواقع این زیست‌بوم را به سمت تک گونه ای شدن سوق می دهد.

وی می‌افزاید: این وضعیت نامطلوب، حیات آبزیان وپرندگان را نیز با مشکل مواجه ساخته است، به‌طوری که بسیاری از پرندگان آبچر وکنار آبزی دیگر دراین تالاب دیده نمی شوند