کره زمین را نباید آلوده کرد و از دستکاری ژنتیکی باید پرهیز کرد. دوران مدرن نوین گناهان مدرن را نیز با خود به همراه می‌آورد.

برای همین است که  واتیکان به مسیحیان اعلام کرده است که یاید از گناهان "جدید" مانند آلوده کردن محیط زیست پرهیز کنند.

این راهنما در این هفته هنگامی اعلام شد که اسقف جیافرانکو جیروتی، مرد شماره دو واتیکان از شرارت‌های مدرن سخن گفت.

او در پاسخ به سوال  روزنامه رسمی واتیکان L'Osservatore Romano در مورد "گناهان جدید" دنیای امروز گفت که بزرگترین منطقه خطر برای روح انسان جدید دنیای عمدتا نامکشوف اخلاق زیستی است.

او گفت: (در حوزه اخلاق زیستی)  بخش‌هایی وجود دارد که ما مطلقا باید موارد زیرپا گذاشتن حقوق بنیادی طبیعت انسان از طریق آزمایش و دستکاری ژنتیکی را که پیش‌بینی و کنترل پیامدهای آن مشکل است، محکوم کنیم.

واتیکان با تحقیقات در زمینه سلول‌های بنیادی که شامل نابود کردن رویان‌های انسانی باشد مخالف است و علیه چشم‌انداز کلون‌سازی انسان هشدار داده است.

جیروتی در این مصاحبه که با تیتر "اشکال جدید گناه اجتماعی" منتشر شده است، آسیب‌های تخریب "بوم‌شناختی" را هم از جمله گناهان نوین شمرده است.

در ماه‌های اخیر پاپ بندیکت چندین بار به شدت خواستار حفاظت از محیط زیست شده و گفته است که موضوعاتی مانند تغییرات ٱب و هوایی کره زمین  برای همه نوع بشر اهمیت بسیاری دارند.

واتیکان تحت رهبری بندیکت و سلفش ژان پل به طور پیشرونده‌ای "سبز" شده است.

در ساختمان‌های واتیکان سلول‌های فوتوالکتریکی نصب شده است تا با نور خورشید برق تولید کنند و واتیکان اخیرا میزبان یک کنفرانس علمی بود که به پیامدهای گرمایش جهانی - که عمدتا مصرف سوخت‌های فسیلی بوسیله انسان‌ها مسئول ایجاد آن می‌دانند- می‌پرداخت