‌گزارش توسعه انسانی ‪ سازمان ملل متحد، آمریكا را نخستین و ایران را سیزدهمین كشور منتشركننده گاز دی اكسید كربن اعلام كرد.

به‌گزارش ایرنا، سعید فرودسی مدیر طرح‌های توسعه گروه انرژی، محیط زیست و مدیریت سوانح برنامه عمران ملل متحد با استناد به‌گزارش توسعه انسانی ‪ ۲۰۰۷ -  ۲۰۰۸ سازمان ملل متحد روز یكشنبه در نشست خبری گفت: «براساس آمار چین، روسیه، هند، ژاپن، آلمان، كانادا، انگلیس، كره جنوبی، ایتالیا، مكزیك و آفریقای جنوبی رتبه دوم تا دوازدهم منتشركننده گاز دی اكسیدكربن را دارند.»

در این گزارش تاكید شده است كه فقرای جهان ضمن اینكه از خود ردپای كمرنگی از كربن روی زمین باقی می‌گذارند، متحمل حداكثر فشار ناشی از مدیریت ناپایدار وابستگی اكولوژیكی می‌شوند.

براساس این گزارش تاكنون در كشورهای ثروتمند مقابله با تغییر آب و هوا عملا یك موضوع تنظیم ترموستات بوده كه با تابستان‌های طولانی‌تر و داغ‌تر سروكار داشته‌اند یا جابه‌جایی فصلی مشاهده كرده‌اند.

شهرهایی نظیر لندن و لس‌آنجلس ممكن است با خطر سیل مواجه باشند، ولی ساكنین آنها توسط یك سیستم دفاعی پیچیده محافظت می‌شوند.

در مقابل، هنگامی كه ‌گرمایش جهانی، الگوهای آب وهوایی را در شاخ آفریقا تغییر می‌دهد، به این معنی است كه فرآورده‌های كشاورزی تولید نمی‌شوند و مردم گرسنگی می‌كشند.

مدیر طرح‌های توسعه گروه انرژی، محیط زیست و مدیریت سوانح برنامه عمران ملل متحد بابیان اینكه براساس گزارش توسعه انسانی، كشورها دارای سهم بسیار متفاوت در گازهای گلخانه‌ای به جو هستند، افزود: «كشورهای ثروتمند با ‪۱۵‬ درصد جمعیت جهان، تقریبا نصف دی اكسید كربن را منتشر می‌كنند.»

وی به استناد گزارش توسعه انسانی امسال سازمان ملل گفت: «با استفاده از فرضیات محتمل برآورد می‌كنیم برای اجتناب از تغییر آب و هوای خطرناك، كشورهای ثروتمند باید حداقل ۸۰ ‬درصد انتشار گازها را كاهش دهند كه ‪۳۰‬ درصد آن باید تا سال‪ ۲۰۲۰ ‬انجام شود.»

در گزارش سازمان ملل متحد پیش بینی شده است انتشار گازهای كشورهای درحال توسعه در سال ‪۲۰۳۰‬ میلادی به اوج برسد و تا سال‪ ۲۰۵۰‬ میلادی به مقدار ‪ ۲۰‬درصد كاهش یابد. [آینده ترسناك زمین]

فردوسی تاكید كرد در گزارش توسعه انسانی امسال سازمان ملل متحد آمده، هدفی كه برای تثبیت گازهای گلخانه‌ای قرارداده‌ایم، سخت ولی قابل تحمل است.

بر اساس این گزارش، هیچ كشوری به تنهای نمی‌تواند برنده نبرد با تغییر آب‌وهوا باشد. اقدام دسته‌جمعی یك انتخاب نیست بلكه یك اجبار است.

مدیر طرح‌های توسعه گروه انرژی، محیط زیست و مدیریت سوانح برنامه عمران ملل متحد، گفت: «در این گزارش آمده كه چالش تغییر آب و هوا مقیاسی جهانی آن است. جو زمین برای گازهای گلخانه‌ای تفاوتی ما بین كشورهای منشاء آنها قایل نیست.»

او گفت: «یك تن از گازهای گلخانه‌ای از چین حاوی همان وزنی است كه یك تن گاز گلخانه‌ای از ایالات متحده داراست و انتشار گازهای گلخانه‌ای یك كشور مساله تغییر آب و هوای كشور دیگر است.»