سرعت نور شكسته شد

جام جم آنلاین: فیزیك اخترشناسان دانشگاه تگزاس با مطالعه بر روی پالسار یا تب اختری در فاصله 10 هزار سال نوری از زمین متوجه شدند امواج رادیویی تابش یافته شده از این تب اختر با سرعتی بیشتر از سرعت نور در فضا سفر می كنند.
تب اختران بقایای ستاره ای مرده هستند كه بسیار مغناطیسی بوده و با سرعتی بالا در گردشند. عبور از سرعت نور و یا حركت با سرعتی بیش از سرعت نور نیز تا كنون یكی از غیر ممكنهای همیشگی بشر بوده است كه این حصار با كشف چنین پدیده های كیهانی به آرامی در هم شكسته می شود.

اینشتین در گذشته نظریه ای مبنی بر امكان حركت سریعتر از نور ارائه كرده بود كه بر اساس آن درصورتی كه پدیده ای خالی از اطلاعات باشد می تواند سریعتر از نور حركت كند. این قانون فیزیكی در آزمایشهایی كه بر روی زمین شكل گرفته اند به اثبات رسیده است.

با این حال تب اختر فوق سریع در نوع خود اولین نمونه ای است كه تا به حال در خارج از سیاره دیده شده است. چه امواج آن حاوی اطلاعات باشند یا نه، این پدیده به موضوعی جدی برای مطالعه اخترشناسان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش یونیورس تودی، اخترشناسان بر این باورند گاهی اوقات سرعت امواج رادیویی این تب اختر در اثر عبور از میان ابرهای هیدروژنی غنی به دست به وجود می آید زیرا این ابرها باعث افزایش طول موج الكترومغناطیسی امواج می شوند.

منبع :