محققان دانشگاه صنعتی شریف موفق شدند ، ابررسانای YBCO با کیفیت بالا به روش MOD تولید کنند.

موفقیت دانشمندان ایرانی در ساخت لایه نازك ابررسانا 
محققان دانشگاه صنعتی شریف موفق شدند ، ابررسانای YBCO با كیفیت بالا به روش MOD تولید كنند. 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف ؛ دكتر مهدی فردمنش پژوهشگر و مسوول آزمایشگاه ادوات و مدارهای ابررسانایی دانشكده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در این خصوص اظهار داشت : لایه نازك ابررسانایی YBCO به روش MOD دارای كاربردهای متعددی از جمله ساخت سیم ابررسانای نسل دوم ؛ ساخت فیوز ابررسانا و ساخت ادوات مایكروویو است.
 
وی افزود: ساخت ابررسانا با این روش به علت بهینه كردن پارامترهای بسیار مختلف ؛ برای ساخت نمونه های با كیفیت بالا؛ بسیار دشوارتر از روش های معمول و به همین علت ساخت آن در سطح بین المللی نادر است. 

به گفته معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف یكی از مهمترین مشخصه هایی كه نمایانگر كیفیت بالای ابررسانا است ؛ جریان بحرانی آن است.

وی افزود: نمونه های ساخته شده با این روش می تواند دارای جریان بحرانی افزون بر 2CM/MA10 در K77 باشد كه بیشتر از نمونه های ساخته شده به روش های دیگر است.
 
معاون پژوهشی دانشكده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد: ابررسانای ساخته شده در این آزمایشگاه بر روی زیر لایه كریستال توسط اسپین كوتر لایه نشانی شده است.
 
وی افزود: محلول مربوطه شامل مواد ایتریم (Y( باریم (Ba( و مس (Cu( به نسبت های به ترتیب 1؛ 2 و 3 بوده و فیلم لایه نشانی شده ابتدا در دمای مناسب كلسینه می شود؛ سپس فیلم را تحت جریان اكسیژن -آرگون با نسبت مناسب قرار داده و در نهایت مرحله اكسیژن گیری با جریان اكسیژن خالص انجام می گیرد.
 
همچنین مشخصه یابی های مختلف انجام شده بر روی فیلم ؛ نمایانگر كیفیت بالای فیلم به دست آمده است.
 
فردمنش تصریح كرد: این پروژه در آزمایشگاه ادوات و مدارهای ابررسانایی دانشكده مهندسی برق انجام شده و اساتید همكار این پروژه دكتر محمدعلی وساقی و یكی از اساتید دانشگاه مونیخ آلمان به همراه سید مهدی حسینی و علی مفتخرزاده دانشجویان مقطع دكترا بوده اند.

منبع : شبكه خبر