کهکشان (Galaxy)


 

کهکشان به مجموعه ستارگان ، گاز و غبار گفته می شود که با نیروی جاذبه کنار هم نگاه داشته شده‌اند. کوچکترین کهکشانها دارای عرضی برابر با چند صد سال نوری ، شامل حدود 100000 میلیارد سال ستاره هستند. بزرگترین کهکشانها تا 3 میلیون سال نوری عرض دارند و شامل بیش از 1000 میلیارد ستاره هستند.

اشکال کهکشانها بر اساس شیوه‌ای طبقه بندی می‌شود که طبق شیوه طبقه بندی ستاره شناس آمریکایی ، ادوین هابل (1953- 1986) ، شکل یافته است. در مورد تکامل کهکشانها اطلاعات قطعی کمی در دست است. تنها مطلب مورد اطمینان این است که کهکشانها میلیاردها سال پیش به شکل توده‌ای از ابرهای گازی و غباری بوجود آمدند.

انواع کهکشان ها :


- کهکشان نامنظم (Irregular Galaxy)

- کهکشانهای مار پیچی (Spiral Galaxy)

- کهکشان مارپیچی میله ای (Barred Spiral Galaxy)

- کهکشانهای بیضوی (Elliptical Galaxy)

- کهکشانهای فعال و غیر عادی

- کهکشانهای رادیویی

 

فردا توضیحاتی در باره ی کهکشان های نا منظم

پس فردا .................................. مارپیچی

و همین طور روز های آینده این مقاله تکمیل میشه