برخورد دهنده بزرگ هادرون: بدون شك اعلام آغاز به كار برخورد دهنده بزرگ هادرون در سال 87 برای گروه های مختلف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است. از آن جمله می توان به دانشمندانی كه برای چندین ده سال در ساخت این آزمایشگاه بزرگ شركت داشته اند اشاره كرد. البته گروه هایی نیز برخورد دو ذره اتمی در تونل این آزمایشگاه را با آخر جهان برابری می دهند.

این آزمایشگاه عنوان بزرگترین شتاب دهنده ذره ای جهان را به خود اختصاص داده و از ماه سپتامبر فعالیت خود را آغاز كرد. پس از گذشت 10 روز بروز نقصی كوچك باعث خاموشی آن تا تابستان سال آینده و ایجاد خسارتهای مالی فراوان شد.

این ماشین بزرگ با پرتاب دو پروتون در جهتهای مخالف و با سرعتی برابر سرعت نور موقعیتی را برای برخورد دو ذره فراهم آورده و پس از آن دانشمندان به مطالعه نتایج و یافتن پاسخ سوالهای بنیادین در رابطه با حیات و شكل گیری جهان هستی، موجودیت ماده و ضد ماده، ماده تاریك و ابعاد جهان هستی خواهند پرداخت.