جستجوگر مدارگرد ماه: سازمان ناسا پس از اختراع این سیستم پیشرفته با نام اختصاری lro تا ماه فوریه سال 2009 به سطح سیاره ماه سفر خواهد كرد. این مدارگرد در عین مطالعه بر روی مطالبی مانند گرانش و حرارت سیاره ماه به دنبال نشانه هایی از وجود آب منجمد كه مدركی محكم برای ابات وجود حیات در سیاره است خواهد بود.در عین حال lro نقشه هایی با جزئیات بالا از سطح ماه و موقعیتهای فرود آپولو به تصویر خواهد كشید. وزن كلی lro هزار كیلوگرم بوده و انرژی مورد نیاز خود را از باله های خورشیدی و باطری های لیتیومی به دست خواهد آورد. ناسا این مدارگرد را به عنوان یكی از بهترین اختراعات خود معرفی كرده است.