سرپیچی از نیوتن با پرتاب تخم مرغ  
حدود ۳۰۰ سال پیش در حالی که اسحاق نیوتن، زیر درخت سیبی در کمبریج مشغول استراحت بود، اتفاقی ساده باعث شد تا قانون جاذبه کشف شود.
این قانون آنچنان قوی و انکارناپذیر بود که در طول سالیان گذشته، تلاش های فیزیکدانان، ریاضیدانان و دانشمندان مشهور جهان برای به زیر سوال بردن آن بی نتیجه مانده است اما روز گذشته گروهی از دانشگاهیان در دانشگاه صنعتی شریف جمع شدند تا قانون جاذبه نیوتن را به چالش بکشند.
این مسابقه که در واقع اولین دور مسابقات خلاقانه Gravity challenge یا چالش جاذبه بود، دانشجویانی از دانشگاه های علامه طباطبایی، شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی شریف با پرتاب تخم مرغ به جنگ نیوتن رفتند.
این تخم مرغ ها باید از ارتفاع ۱۵ متری به سمت زمین پرتاب می شدند و بی آن که بشکنند یا ترک بردارند، روی زمین فرود بیایند. در حقیقت دانشجویان باید روشی را طراحی می کردند که نحوه فرود تخم مرغ به گونه ای باشد که ضربه ناشی از برخورد باعث شکستگی آن نشود و برای این کار باید شتاب گرانش، زاویه پرتاب و پارامترهای سطح تخم مرغ و زمین مورد بررسی قرار می گرفتند.
هر تیم حداکثر از ۳ نفر تشکیل می شد، این در حالی بود که تنها یک نفر از اعضای تیم حق داشت در نقطه شروع و در ارتفاع تعیین شده قرار گیرد تا ماموریت پرتاب تخم مرغ را به پایان برساند.
البته ۲ عضو دیگر هم می توانستند نظراتشان را از پایین به نفر اول بگویند یا این که منتظر بمانند و برای تیمشان دعا کنند.ایده اصلی این مسابقه هدایت محموله های حیاتی مانند موادغذایی با کمترین آسیب به مناطق حساس و غیرقابل دسترسی است.
برای هیات داوران این مسابقه علاوه بر خلاقیت و ایده ای که در پس نحوه فرود تخم مرغ قرار داشت، طراحی و ساخت دستگاه مخصوص پرتاب هم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
به همین علت هم این دستگاه ها قبل از شروع مسابقه به دقت از لحاظ تکنیکی ارزیابی شدند تا اگر خطری کسی را تهدید کند یا حتی حاوی موادی مانند نفت و مواد شیمیایی باشد که هوای محل برگزاری مسابقه را آلوده کند، تخم مرغ اجازه فرود پیدا نکند. این مسابقه از دیروز شروع شده و امروز معلوم می شود که چه تیمی مقام اول را به دست می آورد و تخم مرغ ها را سالم به زمین می کوبد.